Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Türkiye dış ticaretinin hızla ve büyük ölçüde genişlemesiyle birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği uygulamasından önceki sistem, artık sayıları ve işlem hacimleri giderek çoğalan antrepolardaki gümrük işlemlerinin ve diğer tespit işlemlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlamıyordu.

Gümrük Müsteşarlığı, gümrük süreçlerini modernleştirme ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaştırma amacıyla 19/01/2008 tarihinde 60 sayılı tebliği yayınladı. Tebliğde antrepo ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra, bazı ekonomik etkili rejim konusu eşyaya ilişkin tespit işlemleri ile ihracat işlemlerindeki A.TR, EUR1 belgelerinin mevzuata uygunluğu hakkında yapılacak tespit türleri de belirlendi.

60 sayılı tebliğ ile birlikte Türkiye’de, aslında benzerleri dünyada daha önceden de mevcut olan, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği dönemi başladı.

10/04/2008 tarihinde 7 Seri No.lu “Uluslararası Anlaşmalar” Gümrük Genel Tebliği ve 29/05/2008 tarihinde 1 seri nolu “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri” Gümrük Genel Tebliği yayınlandıktan sonra, uygulama hakkında yazılar ile uygulamanın başlayacağı tarih ve diğer kurallar belirlendi.

Bu süreçte, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na ve takip ettiğimiz mevzuata uygun olarak başvurusunu yapan Gümrük Müşaviri Hüseyin Süalp, Gümrük Müsteşarlığı tarafından “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sertifikası” ile yetkilendirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi’nin daha etkin ve verimli işlemesini sağlamak üzere 05/05/2011 tarihli “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (Seri No:2) Gümrük Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SUALP Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bugün, mesleğimizi sorumlulukla ve aktif olarak gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Son teknolojiyi kullanıyoruz: Çalışma arkadaşlarımız, görev yapmakta oldukları antrepolarda mobil internet özellikli cihazlarını kullanmak suretiyle hizmet üretmektedirler. İnteraktif sistemimizi bilgi işlem konusunda hizmet almakta olduğumuz profesyonel iş ortağımız ile sürekli geliştirerek yenilemekteyiz.

Müşterilerimizle iletişimi her zaman ön planda tutuyoruz: Gümrük, uluslararası anlaşmalar, kambiyo, ithalat, ihracat, teşvik, vergi, fikri sinai mülkiyet hakları, standardizasyon, kaçakçılık, serbest bölgeler vb. bilgi birikimi isteyen konularda danışmanlığa ihtiyaç duyduğunuzda, iletişim kanallarımızı yedi gün yirmi dört saat aktif tutarak soruları cevaplıyoruz.

Güçlü kadro, kaliteli hizmet: Sualp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, çalışanları ve iş ortakları ile birlikte sistemini sürekli yenileyerek geliştirdi. Tecrübeli ve yenilikçi kadromuza yeni katılan arkadaşlarımızla şimdi daha güçlüyüz.

Çevreye saygılıyız: Hizmet üretimi sırasında oluşan kağıt israfını ve nakliye giderlerini ortadan kaldırdık. 2009 yılından itibaren belgeleri ve eklerinin transferini online hale getirdik. Bilgi ve belgeleri internet ortamında elektronik olarak transfer ederken, bu belgeleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere bulut bilişimde arşivlemekteyiz.

Mesleki gelişim için kurum içi eğitimler düzenliyoruz: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği çalışanları tarafından bilmesi gereken mevzuat sadece Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinden ibaret olmayıp; çok dağınık durumda olan, uluslar arası anlaşmalar, kambiyo, ithalat, ihracat, teşvik, vergi, fikri sınai mülkiyet hakları, standardizasyon, kaçakçılık, serbest bölgeler vb. konulardaki hukuksal düzenlemeleri detaylı olarak bilinmesi gerekmektedir. İşbu sebeple, Sualp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği çalışanlarının ve müşterilerinin katıldığı eğitim toplantıları düzenlemekteyiz.

Yerinde ve birebir hizmet vermekteyiz: Sualp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği çalışanları, edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimini görev yapmakta olduğu firma ve antrepolardaki işleyişe müdahale etmemeye özen göstererek mevzuata uygun hale getirirken, gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat nezdinde yenilikleri “birebir hizmet” ilkesiyle yenilikçi pratik sistemli çözümler üreterek “yerinde” hizmet vermeye özen göstermektedir.

Çalışanlarımıza değer veriyoruz: Sualp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği çalışanları, Yapı Kredi Sigorta özel sağlık ve bireysel emeklilik içeren sigorta poliçe bedelleri Sualp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tarafından karşılanmaktadır.

+90 216 418 6172